Vestbris er et lite, men effektivt produksjonsselskap med fire fast ansatte, og solid økonomi. Vi har bred erfaring og bakgrunn fra markedsføring og digitale medier, og produserer alt fra presentasjonsfilmer til hele tv-serier for både nasjonal-tv og lokal-tv. Vi vet hva som selger, og hvilke virkemidler som må tas i bruk for å oppnå ønsket resultat.

I forhold til de tekniske spesifikasjonene produserer alt i 4K og er vant med å produsere innhold som skal være like godt på tv, som på kino som i sosiale medier.


Alle våre fotografer er sertifiserte dronepiloter, og Jorunn B. Lilleland er i tillegg til å være fotograf og produsent, også journalist. På denne måten utnytter vi våre ressurser optimalt på opptaksdager. 
Effektivt for oss, kostnadsbesparende for deg som kunde.

Back to Top